Otázky a odpovede pre Microsoft Excel a ostatné programy Microsoft Office
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma

Podmienky diskusného fóra

Každý účastník diskusného fóra (ďalej len „fórum“) je povinný vo vlastnom záujme prečítať si podmienky fóra (aj jeho aktualizácie) a v prípade, že s nimi nesúhlasí, zaväzuje sa, že nebude publikovať žiadne príspevky.

Prispievaním do fóra účastník vyjadruje súhlas s jeho podmienkami.

Používaním a prispievaním do fóra dáva účastník prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie jeho príspevkov. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá podľa potreby.

Fórum nezaručuje pravdivosť informácií. Každý príspevok je vyjadrením osobného názoru autora a s týmto názorom sa prevádzkovateľ, alebo administrátora/moderátor nemusí stotožňovať.Prevádzkovateľ (Mgr. Ján Žitniak - Logica Tech, Gerlachovská 2, 974 11 Banská Bystrica)

- diskusie moderuje prostredníctvom administrátora/moderátora,

- nepreberá zodpovednosť za obsah pridaný užívateľmi, ani ich hodnotenie ostatnými diskutujúcimi. Každý užívateľ

nesie plnú právnu zodpovednosť za svoj príspevok podľa platných zákonov SR,

- si vyhradzuje právo nezverejňovať príspevky, prípadne zmazať, alebo upravovať príspevky (skrátiť ich) bez toho, aby

musel svoju činnosť komukoľvek zdôvodňovať. Moderátor rozpoznáva jednotlivé prípady podľa

najlepšieho vedomia a svedomia, v súlade s dobrými mravmi a v najlepšej snahe zachovania úrovne a slušnosti

fóra,

- si vyhradzuje právo nezverejňovať akýkoľvek anonymný príspevok,

- si vyhradzuje právo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto

pravidlá, alebo na základe predchádzajúcich príspevkov je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá,

- si vyhradzuje právo časovo obmedziť možnosť prispievania do jednotlivých tém.Zakázané sú príspevky:

- ktoré obhajujú alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám

obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám,

- obsahujúce obscénnosti, vulgarizmy a majúce erotický obsah,

- obsahujúce akékoľvek osobné útoky, ohováranie, vyhrážky, obťažovanie, kriminalizáciu osôb,

- ktoré akoukoľvek formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

- obsahujúce osobné údaje o iných osobách, vkladať do diskusií informácie o identite iných osôb bez ich súhlasu,

ich adrese alebo telefónnom čísle a podobne,

- písané v cudzom mene,

- opakovane písané s tým istým vecným obsahom,

- propagujúce komerčné produkty alebo súkromné firmy (nezverejňovať odkazy na ich webové stránky), s výnimkou

odkazov, ktoré majú len informačnú hodnotu v kontexte príspevku,

- s dlhšími textami - citátmi, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci – výnimku tvoria krátke citáty – myšlienky max.

do 3 viet, kde vždy musí byť uvedený zdroj,

- vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky,

- svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám,

- vkladať do diskusií akýkoľvek obsah porušujúci zákony SR alebo vkladať odkazy na takýto obsah,

- písané so zapnutím klávesy Caps Lock, teda len VEĽKÝM PÍSMOM.Pravidlá správneho používania a spravovania fóra:

- predtým ako založíte novú tému sa presvedčte, či nebude duplicitná,

- témy, ktoré založíte pomenúvajte čo najpresnejšie, stručne, so zrozumiteľným názvom vystihujúcim podstatu

problému. Témy nespĺňajúce túto podmienku budú premenované, alebo zmazané,

- ak téma nebude zaradená vo vhodnej kategórie, môže byť moderátorom presunutá do inej kategórie, alebo bude

bez upozornenia zmazaná,

- reagujte len na danú tému, nemýľte si diskusné fórum so súkromnými správami alebo chatom. Príspevky

nesúvisiace s témou budú zmazané,

- nepoužívajte sarkazmy a dvojzmyselné narážky, ktoré si návštevníci môžu zle vyložiť. Vyvarujte sa urážania,

provokovania alebo napádania iných osôb na fóre,

- ak budete mať z príspevkov dojem, že niekto iného uráža, oznámte to moderátorovi, ktorý príspevok vymaže,

- na diskusnom fóre je povolený len slovenský a český jazyk,

- nepoužívajte málo známe skratky a kontrolujte si pravopis,

- nepoužívajte za každú cenu „smajlíkov“ a nadmerne interpunkčné znamienka (napr. na konci vety ??? a pod.),Opakované porušovanie pravidiel okrem zmazania príspevkov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami bude mať za následok zablokovanie možnosti prispievať do fóra.

Moderátor fóra si taktiež vyhradzuje právo v niektorých prípadoch neuplatniť tieto pravidlá, či ich uplatniť v miernejšej podobe, alebo uplatniť niektoré ďalšie formy riešenia (zmazanie, zamknutie, presunutie témy či príspevku, a podobne.) aj v prípadoch, ktoré nie sú spomínané v týchto pravidlách.

Ak máte záujem o školenie Excel vo vašej firme, viac informácií nájdete na školenie Excel.

Na Vaše otázky vo fóre odpovedá Mgr. Ján Žitniak, viac informácií kliknutím sem.

Čas vytvorenia stránky: 0.068 sekúnd